Bílý kostel

Kostel na rohu dnešních ulic Jungmannova a Jiráskova se původně nazýval „Christuskirche“. Postavili jej na začátku 20. století němečtí luteráni z Německé evangelické kazatelské stanice pro Břeclav a Lednici. Město Břeclav ochotně poskytlo zdarma pěkný stavební pozemek, na kterém pak podle plánů vídeňského architekta Klemense Maxe Kattnera vyrostl nový kostel a fara. Stavební práce prováděl poštorenský stavitel M. Němeček. Obě budovy jsou příkladem tzv. Heimatschtzstilu. Základní kámen byl slavnostně položen 6. ledna 1912 a již 3. listopadu téhož roku byl nový chrám vysvěcen.

Němečtí evangelíci poté objekt užívali až do roku 1945. V roce 1958 kostel připadl Československé církvi husitské, která jej vlastnila až do roku 1985. Dnes v objektu působí Církev adventistů sedmého dne.

Zdroj: ZIKA, Jaroslav: Církve v Břeclavi.