Bývalý městský úřad

Budova stojící na severní straně náměstí T. G. Masaryka vznikla jako náhrada za radnici zničenou na konci 2. světové války. Původně se na tomto místě nacházely měšťanské domy, jež padly za oběť spojeneckému bombardování v roce 1944.

Projekt novostavby místního národního výboru vypracoval Ing. Arch. František Krejčí z brněnského Stavoprojektu a je jedinou břeclavskou památkou ve stylu tzv. socialistického realismu. Šlo o jednu z prvních veřejných budov na jižní Moravě realizovaných po roce 1945. Stavební práce byly zahájeny na podzim roku 1950 a v roce 1953 byla radnice předána k užívání. Rozpočet činil 17,5 milionu Kčs. Kromě administrativy zde měla sídlit i městská knihovna, galerie a muzeum. Nicméně „kulturní“ křídlo nové radnice zůstalo navždy jen na papíře.

V roce 2003 se městský úřad přestěhoval do budovy bývalého okresního úřadu.