Červená škola v Poštorné

Školní budova, které se kvůli charakteristickému zbarvení fasády říká lidově „červená škola“ zdobí centrum Poštorné od roku 1906. Objekt původně vznikl pro německou chlapeckou obecnou a měšťanskou školu. Autorem projektu byl podobně jako u jiných poštorenských památek lichtenštejnský dvorní architekt Karl Weinbrenner, který při stavbě vkusně využil produkci poštorenských keramických závodů. Základní kámen byl posvěcen farářem Josefem Meixnerem dne 19. března 1906 a obecní kasu nová škola vyšla na 110 000 K. Uvnitř se nacházelo mimo jiné 8 učeben, kreslírna, tělocvična a byt ředitele.

Německé vyučování trvalo až do 18. 12. 1918, kdy byla německá škola pro nedostatek žáků zrušena a prostory přešly do české správy. V letech 1934-1938 škola nesla Čestný název „Masarykova chlapecká obecná a měšťanská škola v Poštorné“. Dnes je v červené škole umístěn 2. stupeň Základní školy Komenského.