Chudobinec

Městský chudobinec a sirotčinec byl vybudován v roce 1888 u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. Slavnostní vysvěcení se konalo 2. prosince 1888. Většinu nákladů na stavbu pokryl dar od břeclavské městské spořitelny ve výši 15 000 zl. Budova dala jméno také přilehlé ulici – úsek dnešní Sovadinovy od Jana Palacha po Slováckou se až do roku 1919 nazýval Sirotčí ulice.

Na začátku 20. let se sirotci přesunuli na opačný břeh do nově postaveného Masarykova okresního dětského útulku. Pro chudobinec byla adaptována část městské nemocnice. Břeclav ve 20. letech tížil obrovský nedostatek bytů, městská rada proto rozhodla o přestavbě domu na byty. V rámci této akce byla budova v roce 1925 zvýšena o jedno patro. Práce vyšly na 175 000 Kč a prováděl je stavitel František Malach.

Později od roku 1937 v budově sídlila pošta Břeclav 1. Za socialismu zde byly opět byty. V roce 1989 objekt ustoupil přístavbě jídelny a učeben základní školy Dukelská.