Dělnický dům v Břeclavi

Komplex budov na rohu dnešních ulic Sady 28. října a Žerotínova v Břeclavi byl roku 1898 původně postaven jako Hotel Fiala. Pojmenování získal po svém zakladateli českém staviteli a průmyslníku Ludvíku Fialovi. V nárožním domě se nacházely hotelové pokoje a restaurace. Ve vedlejším domě byl k dispozici bohatě zdobený společenský sál pro pořádání plesů, divadel a výstav. Ludvík Fiala hotel vlastnil až do roku 1917.

V létě 1918 hotel zakoupilo město Břeclav, které zde chtělo mimo jiné zřídit městské kino. V roce 1919 dům se společenským sálem koupil dělnický potravinový spolek Vzájemnost, čímž se dostal do rukou sociálních demokratů, kteří jej překřtili na Dělnický dům. V období první republiky byl Dělnický dům kulturním střediskem břeclavské levice a působila zde i Dělnická akademie. Po německé okupaci v roce 1938 byl objekt zkonfiskován a po válce připadl československému státu. Později za socialismu zde působilo Okresní kulturní středisko.

V roce 1994 břeclavští sociální demokraté dům od státu odkoupili nazpět. Od té doby je budova zázemím pro divadelní soubor Břetislav, dějištěm tanečních kurzů a jiných menších kulturních akcí. Ve zbylé části dřívějšího hotelu je v současnosti umístěno pracoviště katastrálního úřadu.