Domov seniorů

Výstavbu Domova důchodců v ulici Na Pěšině zahájil Okresní národní výbor 1. dubna 1974. Dodavatelem stavby byly Pozemní stavby Gottwaldov. Budova vyšla na téměř 11 milionů Kčs, další 2 miliony Kčs stálo atypické vybavení, které dodal Dřevospoj Břeclav. Objekt byl předán k užívání 20. července 1976. Tehdy se jednalo o první zařízení svého druhu na okrese, jež nabízelo 58 pokojů pro 128 osob. Klienti měli dále k dispozici 6 společenských místností včetně malé knihovny. O seniory zde pečovalo 37 pracovníků.

Ačkoli se v pozdějších letech podařilo zvýšit kapacitu domova na 132 lůžek, stále se nedařilo uspokojit všechny žadatele. Proto byly roku 1984 zahájeny práce na přístavbě za 8 milionů Kčs. Nový pavilon byl dokončen v roce 1986 a celková kapacita domova se tím zvedla na 240 osob. V roce 2020 byla dokončena přístavba nové kuchyně za 114,5 milionu Kč.

Dnes Domov seniorů vlastní a provozuje město Břeclav a je 4. největším poskytovatelem pobytových sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Zajišťuje sociální služby pro občany, kterým z důvodu věku nebo trvalé změny zdravotního stavu nemůže být zajištěna komplexní péče v jejich vlastním rodinném prostředí ani pečovatelskou službou.