Dům školství v Břeclavi

Administrativní budova na ulici 17. listopadu v centru Břeclavi vyrostla na místě zbořených měšťanských domů z 19. století. Autorem projektu byl stejně jako u vedlejšího Domu kultury Ing. Arch. Milan Steinhauser z brněnského Stavoprojektu. Výstavba probíhala v letech 1979-1981. Po dokončení objekt sloužil Okresnímu výboru KSČ Břeclav.

Budova se skládá ze tří celků. Směrem do ulice 17. listopadu vystupují dva zvýšené přízemní trakty – vpravo od vestibulu se nachází velký společenský sál pro 170 osob, nalevo je umístěno restaurační zařízení. Ve foyeru se nachází keramický reliéf s dělnickým motivem od Josefa Uprky. Zadní trakt je tvořen čtyřpatrovým blokem s kancelářemi a učebnami. Pod budovou se dále nachází suterén a podzemní parkoviště.

Během Sametové revoluce zástupci místního Občanského fóra vyjednali, že budova bude sloužit pro potřeby břeclavského školství. Formálně byl dům jakožto majetek KSČ zabaven státem k 1. 1. 1991 a následně zde až do roku 2000 sídlil Školský úřad Břeclav. V roce 2002 byla budova v souvislosti s rušením okresních úřadů bezúplatně převedena na město Břeclav, které ji pronajímá různým subjektům. V roce 2009 byl dům zateplen a došlo k výměně oken. Během epidemie COVID-19 zde bylo v roce 2021 umístěno očkovací centrum pro Břeclavsko.