EmM klub

Funkcionalistická budova, která stávala v ulici Národních hrdinů naproti okresnímu soudu, byla původně postavena jako německý spolkový dům. Objekt se měl stát náhradou za hotel Německý dům (dnes Grand), o který břeclavští Němci přišli v roce 1925. Stavbu nového německého kulturního a společenského střediska navrhl a provedl břeclavský stavitel Hans Wagner. Kapitál ve výši 230 000 Kč shromáždily pomocí veřejných sbírek spolky Deutsches Haus a Deutsche Bauverein. Slavnostní otevření se konalo 15. prosince 1929. Ve 30. letech zde mimo jiné účinkovalo místní loutkové divadlo Radost.

Za socialismu v domě působil klub mladých, po revoluci zde fungoval EmM klub, kde se konaly koncerty, divadla, besedy a jiné společenské akce. V roce 2004 objekt od zanikajícího Fondu dětí a mládeže bezúplatně převzalo sdružení Česká komora, které se zavázalo, že budova bude sloužit mládeži. Nový vlastník ale budovu uzavřel a nechal zchátrat. V roce 2015 soud vrátil dům státu pro nesplnění podmínek převodu. Od roku 2016 je bývalý klub opět v soukromých rukou, načež nový vlastník v roce 2020 celý objekt srovnal se zemí.