EmM klub

Funkcionalistická budova, která stávala v ulici Národních hrdinů naproti okresnímu soudu, byla původně postavena jako německý spolkový dům. Objekt se měl stát náhradou za hotel Německý dům (dnes Grand), o který břeclavští Němci přišli v roce 1925. Stavbu nového německého kulturního a společenského střediska navrhl a provedl břeclavský stavitel Hans Wagner. Kapitál ve výši 230 000 Kč shromáždily pomocí veřejných sbírek spolky Deutsches Haus a Deutsche Bauverein. Slavnostní otevření se konalo 15. prosince 1929. Ve 30. letech zde mimo jiné účinkovalo místní loutkové divadlo Radost.

Během 2. světové války objekt sloužil něměcké mládeži. Po osvobození zde byla dočasně umístěna opravna elektrospotřebičů, ale už od roku 1947 byl dům opět využíván jako klub mladých. Vedle svazáků zde mezi lety 1947-1959 působila loutková scéna. Po roce 1989 v domě fungoval EmM klub, kde se konaly koncerty, divadla, besedy a jiné společenské akce. V roce 2004 objekt od zanikajícího Fondu dětí a mládeže bezúplatně převzalo sdružení Česká komora, které se zavázalo, že budova bude sloužit mládeži. Nový vlastník ale budovu uzavřel a nechal zchátrat. V roce 2015 soud rozhodl o vrácení domu státu pro nesplnění podmínek převodu. Od roku 2016 je bývalý klub opět v soukromých rukou, načež nový vlastník v roce 2020 celý objekt srovnal se zemí.