Evangelická modlitebna

Bývalá sakrální stavba na rohu ulic Husova a Nová v Břeclavi původně sloužila jako modlitebna kazatelské stanice evangelické reformované církve. Stavba byla zahájena na podzim roku 1883 a slavnostní vysvěcení nového chrámu proběhlo 22. května 1884. Největší zásluhu na jejím vzniku měl hustopečský farář František Šebesta. Modlitebna byla dílem stavitele Ludvíka Aloise Fialy. Náklady činily 8 000 zl. a významnou měrou na ně přispěli farář Lütge z Amsterdamu, kníže Jan II. z Lichtenštejna a správce břeclavské rafinerie Robert Lehmann.

Modlitebna od počátku sloužila jak českým, tak německým věřícím. Roku 1903 byl k objektu přistavěn byt kostelníka. Okolo se rozkládala menší zahrada. V roce 1932 byl na nedalekém náměstí Svobody postaven plnohodnotný evangelický kostel. V témže roce byla nepotřebná modlitebna prodána Vladimíru Chlandovi, který ji adaptoval na tiskárnu. V současnosti budova slouží tiskárně Pálka.

Zdroj: ZIKA, Jaroslav: Církve v Břeclavi. Břeclav 2014.