Fara Břeclav

Nejstarší obydlí břeclavského lokálního kaplana, který byl podřízen lednickému faráři, je připomínáno roku 1771 a mělo se nacházet na náměstí naproti masným krámům. Téhož roku kníže Lichtenštejn zakoupil na náměstí selský statek č.p. 45, který přeměnil na nový byt duchovního správce. Dne 24. července 1845 byla břeclavská lokální kuracie povýšena na farnost. V následujícím roce pak na místě selského stavení vyrostla nová budova, která sloužila jak faráři, tak zdejší škole. V tomto objektu se farní úřad nacházel až do roku 1909, kdy byla stará nevyhovující budova zbořena a na jeho místě postavena současná fara.

Stavba podle plánu městského stavitele Jana Kočičky byla zahájena dne 17. července 1909 a prováděl ji městský stavitel Heinrich Röminger. Dvoupodlažní budova v novogotickém stylu byla kompletně dokončena na jaře následujícího roku. Slavnostní vysvěcení se konalo dne 28. března 1910. Náklady činily 41 934 K 23 h, o které se rozdělili město Břeclav (28 280 K 62 h), kníže Jan II. z Lichtenštejna (11 533 K 3 h) a obec Stará Břeclav (2 120 K 58 h).