Heinrichova kaple

Novogotická kaple Vzkříšení Páně na rohu ulic Sovadinova a Slovácká je posledním pozůstatkem městského hřbitova, který se rozkládal na místě dnešního parku u vodojemu. Kapli nechal postavit soukromým nákladem vídeňský obchodník a břeclavský měšťan Vilém Heinrich jako hrobku pro svou rodinu. Kaple byla vysvěcena 6. června 1876. Poté zde byly jednou ročně slouženy zádušní mše za zakladatele. Mezi lety 1932-1966 objekt sloužil jako obřadní síň pro vypravování pohřbů. V roce 1968 neznámí pachatelé ukradli portréty zakladatelů a poškodili víko hrobky. V roce 1982 budova prošla celkovou rekonstrukcí a dnes je veřejnosti nepřístupná.