Hotel Koruna

Hrubý hostinec, později nazývaný Hotel Koruna, patří k nejstarším břeclavským domům. Knížecí šenk je na tomto místě připomínán již roku 1671. Jednalo se o zájezdní hostinec čtvercového půdorysu se stájemi a pokoji pro hosty. Přechodně zde sídlila škola i obecní kancelář. Uvnitř se nacházel velký společenský sál, který byl v 19. století středobodem kulturního života v Břeclavi.

V roce 1892 budova prošla přestavbou, při které přibyly pokoje pro hosty i nový jídelní sál. Celé severozápadní křídlo přiléhající ke Sladové ulici pak bylo do dnešní podoby přestavěno roku 1912. V roce 1920 budovu od knížete Lichtenštejna za 1 milion Kč odkoupili břeclavští Sokolové, kteří pokračovali v tradici zdejšího pohostinství a nabídku nově rozšířili o kino. Po okupaci v roce 1938 celý objekt zabrala německá armáda. Areál byl značně poškozen při bombardování v roce 1944.

Po válce byla velká část budov zbořena. Sokolové plánovali velkou přestavbu za 14 milionů Kčs, při které měla vzniknout velká tělocvična se šatnami a umývárnou, spolkové místnosti, divadelní jeviště se stálou loutkovou scénou, velký a malý sál s galerií, restaurace a hotelové pokoje. Nicméně vlivem událostí po roce 1948 projekt nebyl nikdy realizován. Za socialismu zde opět fungovala restaurace. Dnes objekt slouží jako obchodní dům.