Hvězdova vila

Historizující vilu na rohu dnešních ulic Sovadinova a Lidická vybudoval pro svou rodinu v roce 1903 zámožný břeclavský stavitel Ferdinand Rossak. Budova je zasazena do rozlehlé zahrady a snoubí v sobě románské, renesanční i secesní prvky. Průčelí dříve zdobila socha sv. Josefa, patrona stavitelů a tesařů. V roce 1925 objekt zakoupil stavitel Karel Hvězda. Proto se domu za první republiky začalo říkat Hvězdova vila. Roku 1950 vila připadla československému státu, který zde zřídil Okresní dům pionýrů a mládeže. Dnes v areálu působí krajské Středisko volného času Duhovka. V roce 2023 byla původní keramická krytina necitlivě nahrazena plechem.

Zdroj: KÁŇOVÁ, Alena: Ferdinand Rossak a historie jeho břeclavské vily. In: Malovaný kraj, 2/2021.