Jídelna a mateřská školka v Poštorné

Bývalá školní budova na rohu ulic Osvobození a Rovnice v břeclavské místní části Poštorná byla postavena v roce 1890 pro místní obecnou školu. Šestitřídní školní budova byla vysvěcena dne 4. října 1890 děkanem Bernhardem Christenem a obecní kasu vyšla na 20 000 zl. Podle barvy fasády se jí přezdívalo „bílá škola“. V roce 1898 došlo k rozdělení poštorenské obecné školy a objekt připadl dívčí obecné škole.

Po roce 1918 se dívky přesunuly do vhodnějších prostor v Komenského ulici a budova osiřela. Ze školních učeben zde zůstala jen kreslírna chlapecké školy. Proto byla škola v roce 1926 adaptována pro potřeby obce. V přízemí vznikl byt pro obecního lékaře a v prvním patře obecní knihovna.

V letech 1945-1973 v domě sídlil místní národní výbor. Po připojení Poštorné k Břeclavi objekt ztratil využití a byl upraven na mateřskou školku. Mezi roky 1978-1979 byla ke staré budově přistavěna školní jídelna a družina, čímž se její plocha zdvojnásobila. V současnosti je budova využívána jako mateřská školka a jídelna a kuchyně pro ZŠ Komenského.