Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Novogotickou kapli sv. Cyrila a Metoděje nechal postavit v letech 1853–1856 kníže Alois II. z Lichtenštejna. Autorem projektu byl knížecí stavitel Johann Heidrich. Kaple byla vysvěcena dne 15. září 1856 a původně byla určena personálu nedalekého nádraží. Později sloužila pro potřeby německých farníků. Interiéru vévodí pseudogotický dřevěný hlavní oltář od Franze Neumeiera.

Původní kapacita objektu nepostačovala, proto byly 1. června 1910 zahájeny práce na přístavbě dvou bočních kaplí a posunutí hlavního vchodu, čímž se vnitřní prostor zdvojnásobil na 200 míst. Náklady hradil kníže Jan II. z Lichtenštejna. Nové svěcení provedl dne 12. listopadu 1911 břeclavský farář František Sedláček.

Po zničení kostela sv. Václava fungovala nádražní kaple v letech 1944-1945 jako provizorní kostel. V roce 1972 proběhla generální oprava. Následně od 1. března 1974 do 10. září 1995 kaple kvůli nucenému vyklizení provizoria v Tyršově ulici znovu sloužila břeclavským věřícím jako provizorní svatostánek. V letech 1980-1981 byla kaple opět rekonstruována, zejména došlo k nahrazení keramické dlažby vračanským mramorem. Roku 2020 muselo být z podkroví kaple odstraněno několik tun holubího trusu.