Kaple sv. Rocha

Klasicistní kaple se zvonicí zasvěcená morovým patronům sv. Rochovi, sv. Šebestiánovi a sv. Rozálii byla vystavěna roku 1833 na památku epidemie cholery, která osadu zasáhla v roce 1831. Náklady na stavbu hradila obec Břeclav, jenž se současně zavázala, že ji bude vždy udržovat v dobrém stavu.

Na přelomu 20. a 30. let minulého století začala kaplička umístěná uprostřed křižovatky překážet dopravě a uvažovalo se o jejím přemístění na vhodnější místo nebo zboření a stavbě nové. Z plánů ale nakonec sešlo. Úvahy o zboření definitivně skončily roku 1958, kdy byla kaplička prohlášena za kulturní památku.