Kaple sv. Rocha

Menší sakrální stavba zasvěcená cholerovým patronům sv. Rochovi, sv. Šebestiánovi a sv. Rozálii stojící na pěší zóně u gymnázia. Původní kaple byla postavena roku 1832 u Baranovského mostu (směrem k dráze) jako připomínka cholerové epidemie z roku 1831. Zákeřné nemoci tehdy podlehlo 53 Břeclavanů.

V roce 1888 se objekt tak silně naklonil, že bylo rozhodnuto o jeho demolici. Zastupitelstvo se však ihned usneslo, že jako náhradu postaví na protější straně mostu novou důstojnější kapli, jelikož na původním místě nebylo dost prostoru.

K obnově došlo až roku 1892 při zakládání městského parku podle plánů lichtenštejnského stavitele Karla Weinbrennera. Svěcení vykonal dne 4. září 1892 podivínský děkan Dominik Gottwald. Celá stavba byla financována ze dobrovolných sbírek v celkové hodnotě 2 266 zl. Nejvíce přispěli břeclavský měšťan Johann Schmutz částkou 1 300 zl. a kníže Jan II. z Lichtenštejna, který daroval stavební materiál v ceně 600 zl.