Kasárny

O potřebě výstavby kasáren pro břeclavskou vojenskou posádku, která byla provizorně umístěna v nevyhovujícím barákovém táboře u městského hřbitova, se jednalo od roku 1924, nicméně reálné obrysy začal záměr získávat až v roce 1927. Pozemek a úvěr na 4,5 milionů Kč zajistilo město Břeclav. K umořování úvěru se zavázalo Ministerstvo národní obrany, jehož projekční oddělení vypracovalo též plány celého areálu. Samotnou stavbu prováděli břeclavští stavitelé František Malach, Josef Macoun a M. Czučzka. Celkové výdaje nakonec dosáhly 5 milionů Kč.

Budovy kasáren ve stylu moderny byly předány k užívání v roce 1930. Sídlil zde II. prapor 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny z Brna. Kromě hlavního dvoupatrového kasárenského objektu se v areálu nacházela jednopatrová budova velitelství s kancelářemi a byty důstojníků, dále jednopatrová ubytovna vojenských gážistů, kantýna, stáje, dílny a plynová komora.

V souvislosti s ohrožením státu nacistickým Německem bylo v roce 1937 přikročeno k výstavbě 3. patra, které vyšlo na dalších 800 000 Kč. Po roce 1938 objekt sloužil Wehrmachtu jako „Graf Moltke Kaserne“. Za socialismu se areál pro změnu jmenoval Malinovského kasárna. Vojáci areál opustili na podzim roku 1997. V roce 2002 armáda kasárny předala městu a byly adaptovány na byty.