Kino Koruna

Počátky kina „U Koruny“ sahají do roku 1923, kdy Sokol Břeclav vybudoval nákladem 130 000 Kč v prostorách východního křídla stejnojmenného hotelu vlastní biograf, který se stal záhy hlavním zdrojem příjmů spolku.

Na začátku 30. let už ale kino svým primitivním vybavením nedokázalo konkurovat modernímu legionářskému kinu Republika (dnes mexická restaurace), proto Sokolové roku 1932 rozhodli o zboření staré budovy a výstavbě zcela nového zvukového kina za bezmála 950 000 Kč. Hlavní zásluhu na přípravě projektu měl někdejší starosta Sokola Pavel Jirsa. Autory plánů byli ostravští architekti František Kolář a Jan Rubý (břeclavský rodák). Vlastní stavbu pak provedl břeclavský stavitel Josef Macoun.

Práce byly zahájeny v květnu 1932 a již na podzim téhož roku bylo hotovo. Nová budova byla postavena v tehdy moderním funkcionalistickém stylu, a přitom skvěle zapadala do okolní starší zástavby. Slavnostní otevření se uskutečnilo 20. listopadu 1932 a tehdy šlo o jeden z nejmodernějších biografů na jižní Moravě. V přízemí se nacházela hala s bufetem a šatnou, odkud se šlo do promítacího sálu. Ten nabízel 645 míst k sezení, z toho 420 v přízemí a 225 na balkoně. Nechyběla ani vzduchotechnika.

Po německé okupaci v roce 1938 bylo kino zabaveno a přejmenováno na „Heimat-Lichtspiele“ Po válce se scéna vrátila k původnímu názvu, ale Sokolům již vrácena nebyla. Na objekt byla nejprve uvalena národní správa a roku 1949 byl znárodněn. V 50. letech pak došlo k přejmenování na „Kino Mír“. V letech 1993-1994 prošel interiér kina velkou rekonstrukcí, při které došlo k odstranění většiny původních prvků a kapacita hlediště se snížila na 304 míst. Dne 16. října 1994 bylo kino znovuotevřeno a byl mu navrácen starý název „Kino Koruna“.