Klášter Těšitelek

Filiální dům sester Těšitelek Božského srdce Páně v dnešní ulici U Stadionu měl být ve 30. letech minulého století alespoň malou náhradou za chybějící nemocnici. Plány vypracoval ve spolupráci se řádovými sestrami stavitel F. Němeček. Jako stavební pozemek poskytla farnost Břeclav část své zahrady. Veškeré náklady na stavbu ve výši 135 000 Kč pokryly dary, bezplatně byla poskytnuta také velká část materiálu. Jednotlivé práce zadával sám místní odbor Charity Ludmila.

Svěcení domu proběhlo 15. září 1935 za účasti brněnského biskupa Josefa Kupky. Posláním sester bylo bezplatně pečovat o chudé a nemocné z Břeclavi a okolí. Nového domu si ale sestry příliš neužily. Začátkem roku 1942 musely objekt z nařízení německých úřadů vyklidit. Poté, co byla při bombardování roku 1944 vážně poškozena fara, sem byl dočasně umístěn farní úřad.

Sestry Těšitelky se do Břeclavi vrátily 24. dubna 1946, ovšem již 13. září 1950 byly v rámci tzv. Akce Ř odvezeny do Rajhradu. Dům byl následně protiprávně převeden na Náboženskou matici v Praze, která jej roku 1955 obratem darovala Ministerstvu národní obrany, které zde zřídilo okresní vojenské doplňovací velitelství. Dnes objekt slouží okresnímu státnímu zastupitelství.