Masarykův dětský domov

Masarykův okresní dětský útulek v dnešní ulici U Stadionu vybudovala pro osiřelé nebo zanedbané děti Okresní péče o mládež pro soudní okres břeclavský v letech 1922-23. Stavební pozemek poskytlo bezplatně město Břeclav, zemní práce provedli zdarma místní rolníci. Samotná stavba pak vyšla na 320 000 Kč. Autorem projektu byl břeclavský stavitel Josef Macoun.

Dětský domov poskytoval útočiště pro 15-20 dětí. Jedním z chovanců domova byl i pozdější spisovatel Edgar Dutka, který o této své životní etapě napsal knihu U útulku 5. V 50. letech byl ústav zrušen a objekt převzala okresní vojenská správa. Dnes budova složí okresnímu státnímu zastupitelství.