Městská nemocnice

Projekt na vybudování městské veřejné nemocnice byl bezpochyby největší nerealizovanou investicí prvorepublikové Břeclavi. Ve městě se tehdy nacházela pouze stará městská nemocnice určená převážně k léčbě infekčních chorob. S jinými zdravotními problémy museli Břeclavané dojíždět do nemocnic ve Valticích, Brně nebo Uherském Hradišti.

Řešením měla být stavba velké veřejné nemocnice, která by sloužila nejen Břeclavi ale i okolním obcím.  Návrh vypracoval v roce 1929 pražský architekt Bedřich Adámek. Kapacita nemocnice měla být 400-450 lůžek. Náklady se předpokládaly ve výši 17 milionů Kč a mělo je hradit město, země a stát. Pozemek poskytlo město Břeclav na Dubiči. Areál se měl rozkládat na Komenského nábřeží přibližně v ose dnešní Šilingrovy ulice, se kterou měla být nová nemocnice spojena mostem přes Dyji. Bohužel vlivem světové hospodářské krize ke stavbě nikdy nedošlo.