Městská strážnice v Břeclavi

Stanice obecní policie nazývaná lidově „wachštúba“ stávala na nábřeží vedle Baranovského mostu směrem k Dubiči. Postavena byla okolo roku 1908. Kromě strážnice se v budově dále nacházel novinový stánek a veřejné záchody. V podzemí byla umístěna obecní šatlava. O objektu se bohužel dochovalo jen velmi málo informací. K odstranění strážnice došlo pravděpodobně v roce 1942. Jako důvod se uvádí, že překážela dopravnímu provozu.