Městské lázně v Břeclavi

Městské lázně a prádelna stávaly na konci dnešní Čechovy ulice směrem k Dyji (dnes proluka). Důvodem jejich vzniku byla snaha tehdejšího vedení města o zlepšení hygienických podmínek obyvatel. Břeclav až roku 1927 neměla vodovod a ani po jeho zprovoznění velká část obyvatel neměla přístup k tekoucí vodě. Řešením byla podobně jako v jiných městech stavba veřejných koupelen, které městskou kasu vyšly na 100 065 K. Hned vedle vyrostla parostrojní prádelna za 72 455 K. Slavnostní otevření obou budov se konalo dne 1. února 1911.

V 90. letech byly lázně zprivatizovány a zbořeny.