Německý kostel

Kostel sv. Václava již na začátku 20. století svou kapacitou neodpovídal počtu věřících v Břeclavi a Staré Břeclavi. Navíc byl permanentně předmětem českoněmeckých sporů ohledně jazyka a pořadí nedělních bohoslužeb. V roce 1913 proto Němci začali plánovat stavbu svého vlastního kostela. Záměr měl podporu biskupa Huyna i knížete z Lichtenštejna. Město přislíbilo poskytnout pozemek bývalého hřbitova na rohu dnešních ulic Sovadinova a Slovácká, kde nyní stojí vodojem. Z důvodu vypuknutí 1. světové války ale k realizaci nikdy nedošlo.