Občanská záložna v Poštorné

Dvoupodlažní reprezentativní budova na rohu dnešních ulic J. Skácela a 1. máje byla postavena v letech 1911-1912 pro pobočnou úřadovnu české Vídeňské záložny. Poštorné v té době vládlo německé zastupitelstvo, proto nebylo vůbec snadné získat pro českou záložnu vhodný pozemek. Problém nakonec vyřešil krejčí František Sedlák, který pozemek zakoupil svým jménem. Vedle záložny se v přízemí nacházel obchod s hospodářskými potřebami a stroji. Na břeclavské poměry budova vyniká mimořádnou plastickou výzdobou. Dominantní prvek tvoří věžové nároží s rozměrným čtyřdílným reliéfem s folklorními motivy.

Po připojení Poštorné k Československu pobočka Vídeňské záložna ukončila činnost a v roce 1919 ji i s budovou převzala poštorenská Občanská záložna. V roce 1950 se záložna stala součástí Okresní státní spořitelny v Břeclavi, která se v roce 1953 transformovala ve Státní spořitelnu. Budova ztratila svůj původní význam a stal se z ní bytový dům. V roce 2009 město Břeclav zchátralý objekt prodalo soukromému kupci, který jej zrekonstruoval a nyní slouží k obchodním účelům.