Obchodní akademie

Budova někdejší obchodní a rodinné školy patří bezesporu mezi architektonicky nejzajímavější objekty v Břeclavi. Školu ve stylu moderny navrhl renomovaný pražský architekt Jaroslav Rössler. Vlastní stavbu realizovali břeclavští stavitelé Josef Macoun a Jan Horsák. Vnitřní vybavení dodal Jan Heiduk. Náklady přesáhly 3 miliony Kč a hradilo je město Břeclav.

Se stavbou se začalo v září roku 1924. Stavební pozemek byl zvolen na Smetanově nábřeží na místě zasypaného říčního koryta. Při zakládání stavby proto bylo nejprve nutné vybetonovat 80 studní o hloubce 6 metrů a šířce 1,6 metru. Teprve poté mohla být postavena základová deska. Každá ze škol měla svůj vlastní vchod, přičemž obchodní škole byl vyhrazen západní a jižní trakt, rodinná škola užívala prostory v severním a východním křídle. Škola byla předána k užívání 28. listopadu 1926.

V roce 2019 proběhla kontroverzní rekonstrukce, v rámci které byla budova zateplena, čímž došlo k odstranění původních zdobných prvků a jejich narazení polystyrenovými výlisky. Od roku 2022 je objekt prázdný.