Obecní dvůr

Původně selský dům v dnešní ulici Národních hrdinů zakoupila v roce 1868 pro potřeby obce obecní rada za 7 200 zl. Jednalo se o jednoduché přízemní stavení s vjezdem uprostřed. Domu se lidově přezdívalo „šupárna“, protože v něm byla umístěna tzv. hnanecká stanice, odkud byly převáženi do domovských obcí nezaměstnaní, tuláci a trestanci. Šupáky obvykle přivezli vídeňští policisté na břeclavské nádraží, kde si je přebírala zdejší stanice. Břeclavští průvodci prý jezdívali až ke Svitavám.

Dále zde byly maštale pro přechodné ubytování vojska a obecní šatlava, kam městský policejní komisař zavíral na 24 hodin horkokrevné slovácké šohaje a drobné zloděje. Kromě vězení byl v domě také cejchovní úřad, kam se sjížděli hospodští k přeměření svých sudů či kupci k ocejchování závaží. V neposlední řadě zde byla umístěna stravovací stanice pro cestující tovaryše. Od roku 1880 se ve dvoře nacházela také zbrojnice spolku dobrovolných hasičů, pro který nechala obec postavit i vysokou dřevěnou cvičnou věž.

Po roce 1918 dům sloužil jako zázemí pro obecní potahy, svoz odpadu a pohřební vozy a po 2. světové válce zde byla traktorová stanice. Starý nevyhovující objekt byl na začátku 60. let stržen a na jeho místě vyrostla budova pro složky veřejné bezpečnosti. Nová budova byla otevřena v listopadu 1962. Dnes zde sídlí Policie České republiky.