Opatrovna Komenského v Poštorné

Někdejší školní budovu v Komenského ulici v místní části Poštorná v Břeclavi postavil roku 1909 vídeňský spolek Komenský. Stavbu za 50 000 K provedl poštorenský stavitel Němeček. Dům byl dokončen na podzim roku 1909 a měl sloužit jako opatrovna, tj. mateřská školka. Ještě před úředním schválením spolek Komenský pronajal dvě místnosti místním občanům, kteří zde zřídili ohřívárnu a útulnu pro žáky poštorenských škol.

Dolnorakouská zemská školní rada však českou opatrovnu odmítla povolit s odůvodněním, že opatrovny slouží k přípravě dětí pro obecné školy a na těch smí být v Dolním Rakousku vyučováno pouze německy, proto i opatrovny mohou být pouze německé. Následně byla budova dne 7. dubna 1910 na příkaz okresního hejtmanství za asistence četnictva zapečetěna. Zvůle rakouských úřadů vyvolala v českém táboře velkou vlnu pobouření a byla i předmětem interpelací na Říšské radě. Nakonec byla opatrovna dne 26. srpna 1910 přece jen otevřena. Svěcení vykonal kroměřížský probošt a říšský poslanec dr. Antonín Cyril Stojan.

Po uzavření české školy v roce 1915 byla opatrovna jediným českým vzdělávacím ústavem v Poštorné. Po skončení 1. světové války zde spolek Komenský v letech 1919-1923 provozoval útulek pro válečné sirotky, poté útulek převzal brněnský spolek Dobromil. V roce 1925 budovu od Komenského odkoupila obec Poštorná, která ji adaptovala na mateřskou školku a byty. V současnosti objekt vlastní město Břeclav, které jej od roku 2001 pronajímá azylovému domu sv. Agáty.