Poliklinika

Areál břeclavské polikliniky vyrostl na Dubiči v místech, kde byla už ve 30. let minulého století plánována stavba nemocnice. Poliklinika znamenala pro místní zdravotnictví velký skok vpřed. Do té doby byla zdravotní péče poskytována v nevyhovujících podmínkách na 9 dislokovaných pracovištích. Stavba začala 1. 10. 1966. Autorkou projektu pětipodlažní budovy se čtyřmi dvoupodlažními křídly, které tvoří atrium, byla Ing. Arch. Libuše Kopřivíková z brněnského Stavoprojektu. Investici za více než 25 mil. Kčs realizoval národní podnik Pozemní stavby Brno.

Budova byla předána veřejnosti 1. července 1971. Po otevření zde pracovalo 195 zaměstnanců, včetně obvodních a závodních lékařů, odborných ambulancí, poraden a stálé pohotovostní služby. Součástí byly i laboratoře, rehabilitační tělocvična a malý operační sál. Od roku 1995 je objekt v soukromém vlastnictví.

V průčelí haly polikliniky je od roku 1971 umístěna mozaika od Oldřicha Vlašici. Před budovou se od roku 1972 nachází socha „Živá buňka“ od Jiřího Marka a Miroslava Spurného.