Radnice v Poštorné

Bývalý obecní hostinec v dnešní ulici J. Skácela postavil v roce 1860 židovský podnikatel Isaak Rosenbaum. Budova poté sloužila obci Poštorná jako radnice, konaly se zde zasedání zastupitelstva, schůze místních spolků, plesy, hody apod. V roce 1891 došlo pod vedením starosty A. Košťála k přestavbě hospody a rozšíření prostor obecní kanceláře. Poslední velká přestavba proběhla okolo roku 1908, při níž vyrostla vedle hostince plnohodnotná radnice.

V roce 1925 obec z důvodu špatné finanční situace hospodu i s radnicí prodala za 240 000 Kč Karlu Prillingerovi z Uherského Hradiště, který ponechal prostory obci k bezplatnému užívání až do roku 1933. Následně se radnice přestěhovala do budovy staré červené školy. Po roce 1945 hospodu provozoval Dominik Fracaro. V roce 1953 znárodněný podnik převzaly Restaurace a jídelny Břeclav a přejmenovaly jej na restauraci Šohaj. Po roce 1989 byla hospoda privatizována a vrátila se k dřívějšímu názvu U Fracarů. V letech 2018-2020 v objektu fungovala restaurace Mlsná koza. V současti je hospoda uzavřena.