Rosenbaumova sladovna v Poštorné

Historie poštorenské sladovny se začala psát 1. května 1860, kdy dva staří známí – Izák Rosenbaum a Gabriel Stein, židovští obchodníci z Břeclavi, založili firmu „Isaak Rosenbaum und Gabriel Stein — Spiritus und Malzfabrik zu Unter Themenau“ (tedy „Izák Rosenbaum a Gabriel Stein – pálenka a sladovna v Poštorné“). Pozici prokuristy zde zastával Hermann Rosenbaum – Izákův syn, který v roce 1869 firmu opustil, aby založil, spolu se svým švagrem Emanuelem Fürstem, sladovnu v Uherském Hradišti. 

V roce 1872 firmu opustil Gabriel Stein a jeho místo zaujal další židovský obchodník z Břeclavi – Johann Bittner. Ten pak provozoval pálenici, pivovar a hostinec v sousedství sladovny, dnešní hostinec “Na Rožku”. Po smrti Izáka Rosenbauma převzal vedení sladovny jeho syn Hermann. Významnou oporou v chodu firmy mu byla jeho manželka Johanna.

V únoru 1901 sladovnu zachvátil požár. Podle deníku „Znaimer Tagblatt“ lehlo popelem také několik stovek vagonů chmele a 10 vagonů ječmene. Téhož roku také zemřel Hermann Rosenbaum a sladovnu převzali jeho synové Alexander a Otto. 

Pod jejich vedením zůstala sladovna až do roku 1938, kdy Alexander Rosenbaum zemřel. Jeho bratr si v předtuše židovského pogromu změnil příjmení na Roswit, ale osudu bohužel neunikl. V lednu 1943 zemřel v Terezíně. Po obsazení Poštorné nacistickým Německem přešla sladovna do vlastnictví vídeňské firmy M. Freisacher a synové.

Po válce byla sladovna zestátněna a zaměřovala se na výrobu vysoce kvalitního sladu určeného na export. Po roce 1989 byla prodána francouzské společnosti, která v roce 2003 provoz sladovny ukončila. V současné době je majetkem stavební firmy a v areálu funguje pěstitelská pálenice.

Autor: Karel Kober