Spořitelna

Funkcionalistická budova někdejší Městské spořitelny (dnes Komerční banka) mohla původně stát na úplně jiném místě. Vedení spořitelny mělo vyhlédnutý pozemek v dnešní ulici Jana Palacha nedaleko Grandhotelu, avšak částka, kterou jeho vlastník požadoval, neodpovídala reálné hodnotě. Nakonec byl proto od města zakoupen přízemní dům na rozhraní náměstí a ulice Národních hrdinů, který radnice před lety pořídila s ambiciózním záměrem vystavět zde obchodní pasáž s kancelářemi úředníků.

Poté, co se vedení spořitelny seznámilo se soudobými novostavbami spořitelen v Čechách a na Moravě, vypsalo uzavřenou soutěž, v níž oslovilo architekty B. Fuchse, M. Kopřivu, J. Faimana, Č. Musila, J. Tvarožka a ateliér Freiwald a Böhm. Komise nakonec jednomyslně vybrala návrh pražských architektů Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma, neboť se mohli prokázat řadou podobných realizací po celé republice. Jejich projekt byl vyhodnocen jako jednoduchý a elegantní a současně nejpraktičtější. Práce na nové budově začaly 8. října 1934. Hlavními dodavateli byli břeclavští stavitelé J. Macoun a M. Čzučzka. Z místních firem se na stavbě dále podílely např. poštorenské keramické závody, které dodaly obklady. Parkety pro změnu dodaly Dřevoprůmyslové závody a nábytek stolařství A. Špaček. Stavební práce včetně stavebního místa se vyšplhaly na 1 530 000 Kč. Dalších 265 000 Kč bylo vynaloženo na vnitřní vybavení.

Slavnostní otevření nového sídla Městské spořitelny se konalo 27. října 1935. Ředitel spořitelny Oldřich Olejník při té příležitosti pronesl tato slova: „Budova spořitelny, kterou dnes odevzdáváme veřejnosti, je ozdobou města a pomníkem současné architektury, vyspělosti stavební techniky a dokladem pilné práce dělníků ducha a rukou. Pamatovali jsme na to, aby i za 100 let, když z nás nebude již ani prach a popel, budova naší spořitelny ještě sloužila a mluvila o snažení a práci současné generace.

Při rekonstrukci v roce 1994 byla bohužel většina původních architektonických a designových prvků odstraněna. Dnes je zde pobočka Komerční banky.