Steinova sladovna

Sladovna stávala v dnešní Slovácké ulici v místech, kde se v současnosti nachází školní hřiště. Založil ji roku 1860 břeclavský židovský podnikatel Gabriel Stein. Kromě výroby sladu areál sloužil také jako zemědělský dvůr a velkoobchod s obilím. Roku 1914 objekt poničil mohutný požár, který napáchal škody za 100 000 K. Později ve 30. letech sladovna zaměstnávala okolo 20 dělníků. Podnik se zaměřoval na výrobu vysoce kvalitního sladu určeného na export. Po roce 1945 sladovna ukončila činnost a v dalších letech sloužila jako velkoobchod drogerie. Roku 1982 byl objekt odstřelen v rámci asanace.