Sýpky

Monumentální barokní budova vrchnostenské ohnivzdorné sýpky stávala v oblouku mezi dnešními ulicemi Lidická a Skopalíkova. Stavba vznikla ve 2. polovině 18. století a jejím vlastníkem byl břeclavský velkostatek. Ve třech patrech zde bylo prý možné uskladnit až 30 000 měřic obilí. Od 19. století měl sýpky v nájmu Kuffnerův cukrovar, který je později odkoupil. V roce 1928 byla budova zbořena.