Telekom

Výstavba čtyřpodlažní budovy někdejšího telekomunikačního úseku Okresní správy spojů v Jungmannově ulici byla zahájena na konci roku 1973. Projektovou dokumentaci připravil Spojprojekt Praha, odbočka Brno. Dodavatelem byly Pozemní stavby Brno. Stavební náklady byly ONV rozpočteny na 25 milionů Kčs. Zhruba na trojnásobek pak vyšlo telekomunikační zařízení. Objekt byl předán k užívání na jaře roku 1978.

V přízemí budovy bylo umístěno pracoviště pro styk s veřejností. V dalších patrech se nacházely místní a meziměstská automatická telefonní ústředna, dále zesilovací stanice rozhlasu a dálkové telefonní sítě. U vstupního schodiště je od roku 1979 instalována abstraktní mozaika od Sylvie Lacinové-Jílkové a Kamily Planerové.

Dnes je objekt v soukromém vlastnictví.