Vodojem

Věžový vodojem na rohu Slovácké a Sovadinovy ulice patří k nejznámějším dominantám Břeclavi. Byl vybudován v letech 1926-1927 jako součást projektu městského vodovodu. Autory projektové dokumentace byli Ing. Bohumil Belada a Ing. Dr. Ladislav Záruba. Finální úpravy prováděl architekt Adolf Brzotický z Ministerstva veřejných prací. Samotnou stavbu s rozpočtem 1,3 milionu Kč realizovala Moravská betonářská a stavební společnost v Brně.

Vodárenská věž vysoká 44,25 metrů vyrostla na místě zrušeného hřbitova. Kvůli nestabilnímu podloží je stavba ukotvena v zemi 143 železobetonovými piloty o délce 5-10 metrů. Následuje betonová základová deska o tloušťce 1,9 metru. Vodní nádrž je umístěna na 7 mohutných pilířích ve výšce 25,5 metru a má objem 650 m3. Na stavbu bylo spotřebováno 1200 m3 betonu a 6 vagonů železa.

Původní projekt zahrnoval pouze se stavbou prosté věže. Následně byl vytvořen nový projekt, který na střeše vodojemu počítal s volnou vyhlídkovou terasou. Nakonec však bylo rozhodnuto zakončit věž rozhlednou v podobě kupole. Za tímto účelem muselo být uvnitř věže postaveno schodiště. Nicméně rozhledna byla odjakživa veřejnosti přístupná jen výjimečně.

Objekt je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a dosud slouží původnímu účelu.