Zámecký mlýn

Původně vrchnostenský vodní mlýn ze 16. století, který tvořil součást hospodářského zázemí břeclavského zámku. Po třicetileté válce byl v havarijním stavu, ale větší opravy se dočkal teprve roku 1671. V roce 1791 byla k dosavadnímu mlýnu přistavěna pila na vodní pohon.

Od roku 1867 mlýn provozovala společnost Markus Hoffmann & Söhne vlastněná stejnojmennou břeclavskou židovskou rodinou. Provoz byl zmodernizován na parostrojní válcový mlýn s čistírnou ječmene. Mouka byla určena především pro domácí trh, ječmen se vyvážel do Německa, Nizozemí, Belgie, Francie a Anglie. Společnost za své výrobky získala řadu prestižních ocenění na mezinárodních světových výstavách ve Vídni 1873 a Paříži 1878 a na výstavách v Berlíně, Norimberku či Linci. V roce 1900 ve mlýně pracovalo 50 zaměstnanců. Poslední velká přestavba se uskutečnila roku 1902, kdy bylo značně rozšířeno východní křídlo areálu a instalována vodní turbína.

Roku 1919 kníže Lichtenštejn mlýn pronajal Janu Vránovi z Moravské Nové Vsi, jehož rodina jej provozovala až do roku 1945. Po válce byl Jan Vrána ml. svými zaměstnanci obviněn z kolaborace a na podnik byla uvalena národní správa. Teprve v roce 1947 byl rozhodnutím ONV v Hodoníně očištěn. Likvidátorem národní správy byl jmenován Vladimír Vrána (bratr), který závod uzavřel a okamžitě propustil všechny dělníky. Následovala protestní stávka, ke které se připojily všechny břeclavské podniky. Výroba se poté už nikdy nerozběhla a definitivně byl mlýn uzavřen v roce 1950.

Uvažovalo se, že mlýn bude adaptován na škrobárnu či papírnu, ale z plánů sešlo. Areál poté sloužil jako skladiště Výkupního družstva. Na místě zbořeného komína bylo postaveno středisko akcí „Z“. V 90. letech se objekt dostal do soukromých rukou a stal se útočištěm bezdomovců. Jeho osud zpečetil v roce 2008 velký požár, po kterém z hlavních budov zbyly jen obvodové zdi.

V roce 2022 areál koupil soukromý investor, který zde plánuje výstavbu bytů. Ve stejném roce byla provedena demolice vedlejších objektů. V březnu 2023 byla zbourána i většina hlavní budovy. Poslední zbytky mlýna byly odstraněny v prosinci téhož roku.