Žlutá škola

Novorenesanční školní palác na nábřeží řeky Dyje nazývaný hovorově „žlutá škola“ byl vybudován městem Břeclav v letech 1895-1896. Autory velkorysého projetu, který splňoval nejmodernější dobové standardy, byli vídeňští architekti Anton a Josef Drexlerovi. Samotnou stavbu provedl břeclavský stavitel Ludvík Alois Fiala pod vedením stavbyvedoucího Richarda Wagnera ze Salzburku. Celkové náklady se vyšplhaly na 280 000 K. Významnou měrou se na nich podílela městská spořitelna, která darovala 100 000 K a stejnou částku poskytla ve formě výhodného úvěru. Slavnostní otevření proběhlo 15. září 1896. Nová budova se stala sídlem německých obecných a měšťanských škol (chlapecká i dívčí). Roku 1914 se chlapecké školy přestěhovaly do nové budovy na Dubiči a v objektu zůstaly pouze školy dívčí.

Po vzniku republiky se do budovy 23.-25. září 1919 přestěhovala česká obecná škola. Během německé okupace škola sloužila jako kasárny Wehrmachtu a skladiště. K původnímu účelu se vrátila až po válce. Od roku 2004 je škola součástí ZŠ Kupkova.