Jana Skácela

Vývoj názvu:

???? – Radniční

1932 – Tyršova

1938 – Konrad Henlein Straße

1945 – Tyršova

1974 – Pohraniční stráže

1990 – J. Skácela