Julia Fučíka

Vývoj názvu:

???? – Kozí

???? – Borovičkova

1919 – Štefánikova

1938 – Borowiczka Gasse

???? – Julia Fučíka