David Kuffner

(Břeclav 3. 2. 1796 – 19. 1. 1871 Břeclav)

Obchodník a v letech 1868–1871 starosta břeclavské židovské politické obce. Na tomto postu prosadil zahájení prací na dlouho odkládané stavbě nové synagogy, přičemž sám neváhal přispět nemalým obnosem. Jeho syn Hermann byl později zvolen starostou Břeclavi.