Martin Ivančic

(Stará Břeclav 22. 10. 1875 – 25. 8. 1950 Valtice)

Starobřeclavský rolník a břeclavský radní

Martin Ivančic byl jedním z nejvýraznějších starobřeclavanů v prvorepublikové Břeclavi. Jakožto sedlák se po celý život věnoval zemědělství a hájení zájmů rolníků. Za manželku si vzal Annu Veselou, dceru dlouholetého starobřeclavského starosty Tomáše Veselého.

Od roku 1906 byl členem zastupitelstva Staré Břeclavi. Za 1. světové války se jakožto předseda místní školní rady zasadil o přijetí poštorenských dětí z uzavřené české školy na obecnou školu ve Staré Břeclavi. Po převratu pokračoval jako zastupitel Břeclavi, kde reprezentoval republikánskou stranu. Opakovaně byl zvolen do městské rady, kde měl na starosti referáty hospodářství a zemědělství. Vedle toho byl zakládajícím členem Hospodářského spolku okresu břeclavského a Hospodářského družstva. Od roku 1924 působil ve správní radě Kuffnerova cukrovaru a později byl i místopředsedou Občanské záložny. Dále byl Ivančic na přelomu 20. a 30. let předsedou okresního Starostenského sboru a od roku 1937 předsedou kontribučenské záložny okresu břeclavského. Zemřel ve valtické nemocnici.