Rudolf Čížek

(Sperken, Rakousko 24. 2. 1875 – 19. 1. 1926 Břeclav)

Ředitel a sládek břeclavského pivovaru

Rudolf Čížek se narodil v Horních Rakousích, kde byl jeho otec zaměstnán jako vrchní sládek ve službách hraběte Klam-Martinice. V mládí absolvoval střední školu v Hořicích v Čechách a obchodní školu v Osjeku v Chorvatsku. Poté navštěvoval sladovnickou školu v Praze, kterou ukončil s vyznamenáním v roce 1894. V následujících 3 letech byl sklepmistrem v Osjeku. Odtamtud odešel do přerovského pivovaru, kde v letech 1897–1901 pracoval jako vařič a později podsládek. Následně byl v letech 1902–1904 správcem pivovaru v Napajedlech. V letech 1905–1910 působil jako technický ředitel Scheberlova pivovaru v Brně.

Konečně v roce 1910 přijal místo ředitele v nově založené společnosti Akciový pivovar v Břeclavi, která si od knížete Lichtenštejna pronajala břeclavský zámecký pivovar. Od roku 1912 zde zastával také funkci sládka. Břeclavský pivovar pod jeho vedením zažil jedno z nejúspěšnějších období své historie, výrazně zvýšil výrobu a pronikl na nové trhy. V roce 1916 si Čížek vzal za manželku Jaroslavu Čermákovou, dceru dr. Karla Čermáka. Dále byl členem Ochranného svazu pivovarů a Obchodní a živnostenské komory v Brně.