MUDr. Vladimír Schuster

(Bystřice nad Pernštejnem 24. 7. 1865 – 6. 6. 1923 Poštorná)

Lékař v Poštorné

Dr. Vladimír Schuster pocházel z Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku. Vystudoval české gymnázium v Brně a poté lékařskou fakultu vídeňské univerzity. V mládí sbíral zkušenosti ve Františkově nemocnici ve Vídni a od roku 1891 působil jako obvodní a pokladniční lékař v Poštorné. Mezi lidmi byl velmi oblíbený pro svou nezištnost, obětavost i odborné znalosti. V mnoha případech vedle bezplatného léčení i přispíval chudým i na léky. Ve volném čase se věnoval sokolské činnosti. Společně s dr. Čermákem zakládal břeclavského Sokola a patřil i k zakladatelům Sokola v Poštorné.