Městská knihovna Břeclav

Dvoupatrový novorenesanční dům v dnešní ulici Národních hrdinů v Břeclavi postavil v roce 1886 pro sebe a svou rodinu místní notář a národní buditel JUDr. František Mader. Po odchodu dr. Madera do Brna budovu v roce 1908 odkoupila Občanská záložna za 68 000 K. V dalších letech byly v přízemí umístěny úřadovny Občanské záložny a v patře se nacházely byty a kanceláře. Občanská záložna zde fungovala až do roku 1948, kdy zanikla sloučením s Okresní spořitelnou. Do uvolněných prostor v přízemí se v roce 1949 nastěhovala Okresní lidová knihovna, v 1. patře bylo do roku 1964 městské muzeum.

V roce 1976 zahájil ONV rekonstrukci historické budovy a přístavbu ve dvorním traktu. Stavbu prováděl Okresní stavební podnik Břeclav. Náklady činily 3,4 milionu Kčs. V průběhu prací vypukl dne 15. dubna 1978 ve skladu knih rozsáhlý požár, který způsobila technická závada na elektroinstalaci a jen díky rychlému zásahu hasičů a pomoci vojáků útvaru pohraniční stráže neshořel celý knižní fond. Stavba byla dokončena a předána k užívání 16. října 1979.

Na konci roku 1992 zanikla Okresní knihovna a na jejím místě vznikla Městská knihovna Břeclav. V roce 1996 město od státu bezúplatně převzalo i samotnou budovu. V roce 2010 došlo k obnově historické čelní fasády.