Městská nemocnice

Historizující dvoupodlažní budova s novogotickými prvky v Sovadinově ulici v Břeclavi byla postavena v roce 1888 pro městskou nemocnici. Stavební pozemek daroval kníže Jan II. z Lichtenštejna. Veškeré náklady ve výši 40 000 zl. hradil ze svých prostředků břeclavský starosta a továrník Hermann Kuffner. Po dokončení Kuffner nemocnici věnoval obci. Slavnostní svěcení se konalo 2. prosince 1888 u příležitosti 40. výročí panování císař Františka Josefa I., špitál proto až do roku 1918 nesl název „Nemocnice císaře Františka Josefa“. Jako připomínka této události je ve vestibulu domu dodnes umístěna pamětní deska z černého slezského mramoru od Jakoba Friedenthala.

Zdravotnické služby, jež městská nemocnice poskytovala, však byly omezeny pouze na jednodušší zákroky a infekční choroby, jejichž léčení nevyžadovalo speciální vybavení. Za složitějšími zákroky proto museli Břeclavané dojíždět do Valtic, Brna či Uherského Hradiště. Od začátku 20. let byl v areálu umístěn také městský chudobinec. Po roce 1945 se v budově nacházely ordinace lékařů a rentgen. Dnes v objektu sídlí pracoviště Krajské hygienické stanice.