A. Kuběny

Vývoj názvu:

1974 – J. Švermy

1990 – A. Kuběny

Původ názvu:

Antonín Kuběna – učitel, ředitel měšťanské školy Charvátské Nové Vsi