J. Palacha

Vývoj názvu:

19. století – Nádražní/Nordbahn Straße

1919 – Nádražní třída

1934 – Habrmannova třída

1938 – Hermann Göring Straße

1945 – třída Dr. E. Beneše

1953 – Leninova třída

1990 – J. Palacha

Objekty:

Grand

Obyvatelé:

Josef Lucký

Karl Matzenauer

František Vaculík