Čestní občané Břeclavi

1875 – Severin Stenzl – poštmistr a městský radní

1877 – Friedrich Merlitschek – c. k. knihovní okresního soudu v Břeclavi a předseda místní školní rady

1877 – Hermann von Kuffner – továrník a starosta Břeclavi

1882 – Moriz von Kuffner – továrník

1882 – Johann Hampe – knížecí stavební rada

1884 – Josef Němčický – c. k. výběrčí daní

1884 – Rudolf Auspitz – zemský a říšský poslanec

1884 – Dr. Adolf Promber – zemský a říšský poslanec

1889 – Karel Kafka – obchodník a starosta Břeclavi

???? – Josef Rump – kloboučník a břeclavský radní

1892 – Johann Schmutz – břeclavský radní

1898 – Dr. Leopold Götz – starosta Mikulova, zemský a říšský poslanec

???? – Dr. Robert Speck – advokát a břeclavský radní

1904 – August Suchomel – vrchní správce břeclavského velkostatku

1904 – Gabriel Stein – továrník

1906 – Franz Kausek – ředitel knížecí pily

1908 – Johann Striegl – obchodník a starosta Břeclavi

1908 – Eduard Kafka – továrník a starosta Břeclavi

1908 – Bernhard Stein – továrník a břeclavský radní

1908 – Karl Matzenauer – sedlář a starosta Břeclavi

1908 – Josef Rösner – geometr a břeclavský radní

1908 – Karl Ehrlich – lékárník a břeclavský radní

1908 – Heinrich Bittner – pivovarník a břeclavský radní

1909 – Dr. Gustav Marchet – c. k. ministr kultu a vyučování

1909 – prof. Josef Redlich – c. k. ministr financí, zemský a říšský poslanec

1909 – Eduard Kučera – c. k. zemský školní inspektor

1913 – Eduard Schleimayer – starosta Hustopečí a zemský poslanec

1913 – August baron Fries – c. k. okresní hejtman v Hodoníně

1914 – Ernst Geutebrück – ředitel cukerní rafinerie a břeclavský radní

1917 – Josef Jelinek – zemský a říšský poslanec, zástupce zemského hejtmana

1932 – Ing. Václav Pokorný – ředitel československých drah

1934 – Jan Černý – předseda vlády a prezident Země moravskoslezské

1936 – Dr. Edvard Beneš – prezident republiky (zrušeno 1938, obnoveno 1946)

1937 – Alois Pižl – přednosta III. odboru Ministerstva školství a národní osvěty

1938 – Dr. Milan Hodža – předseda vlády

1946 – Petr Bezruč – básník

1946 – Klement Gottwald – předseda vlády (odebráno 2022)

1949 – Dr. Ivan Holý – ředitel Čs. závodů kožedělných a gumárenských

1978 – prof. PhDr. František Kalousek – archeolog

1979 – doc. PhDr. Bořivoj Dostál CSc – archeolog